FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Saber Auto Trade

​คำถามที่พบบ่อย

SABER CRYPTO AUTOTRADE คืออะไร

 • คือ ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบอัตโนมัติ ด้วยการเทรดเพื่อทำการสะสมทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ


Trade (เทรด) คืออะไร

 • คือ การหาส่วนต่างจากสองตลาด หรือตลาดเดียวกัน เพื่อเพิ่มมูลค่า หรือ เพิ่มจำนวน จากสินค้าชนิดเดียวกัน หรือ ต่างชนิด แต่จำเป็นต้องมีราคาที่ต่างกันส่วนใหญ่ราคาก็จะต่างกันไม่มาก เพราะมักจะเป็นสินค้าชนิดเดียวกันคุณภาพเหมือนกันต่างกันที่สถานที่ซื้อขายแต่มีระยะห่างความต่างของราคาให้พอทำกำไรได้บ้าง


SABER CRYPTO AUTOTRADE ทำการเทรดที่ไหน

 • ทำการเทรดใน Binance Exchange เดียว ไม่มีการโอนข้าม Exchange เพื่อลดโอกาสสูญเสียจากการเปลี่ยนแปลงของราคาในขณะที่มีการโอนย้ายระหว่าง Exchange


SABER CRYPTO AUTOTRADE ใช้งานอย่างไร

 • สร้างบัญชีผู้ใช้งาน
 • ทำการยืนยันตัวตน
 • เชื่อมต่อ API ของผู้ใช้งานผ่าน Binance Exchange


SABER CRYPTO AUTOTRADE ทำงานอย่างไร

 • ทำงานด้วยระบบอาร์บิทราจแบบสามเหลี่ยมเพื่อแลกเปลี่ยนมูลค่าของคู่เงินสกุลหลัก คือ Bitcoin Ethereumและ/หรือ USDT กับคู่เงิน Altcoin อื่นๆโดยจะ เน้นเก็บทรัพย์สินไว้ที่สกุล USDT ไว้ในกระเป๋าเงินดิจิทัลของผู้ใช้งานเอง ในปัจจุบันก็คือ Binance exchange


ซอฟต์แวร์นี้มีความเสี่ยงว่าทรัพย์สินดิจิทัล จะหายไปจากกระเป๋าเงินดิจิทัลเงินหรือไม่

 • ซอฟต์แวร์นี้ไม่มีความเสี่ยงในด้านการถูกโอนเงินจากกระเป๋าเงินดิจิทัลของผู้เช่าไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลอื่น เนื่องจากระบบ API ของสมาชิกเปิดฟังก์ชันการแลกเปลี่ยน ทรัพย์สินเท่านั้นทางซอฟต์แวร์ไม่สามารถเข้าถึงการทำงานในด้านอื่น ๆรวมถึงการโอนเงิน และ ถอนเงินออกจากบัญชีของผู้ใช้งานได้ (การสร้าง API ทาง Binance exchange จะกำหนดให้เปิดให้เข้าถึงการอ่านข้อมูล และแลกเปลี่ยนทรัพย์สินเท่านั้น ดังนั้นห้ามเปิดการเข้าถึงในจุดอื่นอย่างเด็ดขาด)


อะไรคือ ความเสี่ยงจากการใช้แลกเปลี่ยนทรัพย์สินดิจิทัล

 • การถือครองทรัพย์สินดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงมากเนื่องจากมีความผันผวนสูง และไม่มีปัจจัยพื้นฐานมารองรับ เมื่อมีการถือทรัพย์สินไว้ในกระเป๋าเงินดิจิทัล อาจจะได้รับ ผลจากความผันผวนของราคา ซึ่งอาจจะทำให้มูลค่าของทรัพย์สินรวมที่ถือครองอยู่ลดลงได้ จากปัจจัยของกลไกตลาด ผู้จะใช้ซอฟต์แวร์นี้ควรทำความเข้าใจให้ดีก่อนตัดสินใจเช่าซอฟต์แวร์


ซอฟต์แวร์นี้มีความเสี่ยงในด้านไหนบ้าง

 • ความเสี่ยงจากความผันผวนด้านมูลค่า และ ความเสี่ยงจาก Exchange ที่ให้บริการ


ระหว่างการใช้งาน Hagibiz Auto trade software สามารถฝากเพิ่ม หรือ ถอน ออกจากกระเป๋าเงินดิจิทัลของตนเองได้หรือไม่

 • ผู้ใช้งานสามารถฝากเพิ่ม หรือถอนทรัพย์สินของท่านเองได้ตลอดเวลาเพราะทรัพย์สินทั้งหมดในกระเป๋าเงินดิจิทัลเป็นของท่าน เพียงแต่เมื่อมูลค่าทรัพย์สินลดลงไม่เพียงพอตามเงื่อนไขในการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์จะหยุดระบบ จนกว่ามูลค่าทรัพย์สินจะครบตามเงื่อนไข


จำนวนทรัพย์สินในกระเป๋าเงินดิจิทัล ที่น้อยที่สุดที่ซอฟต์แวร์จะเริ่มทำงานให้ คือเท่าไหร่

 • มูลค่า $1,000 USDT แต่แนะนำที่ $5,000 USDT


เมื่อซอฟต์แวร์หยุดทำงาน ระยะเวลาจะหยุดไว้หรือไม่

 • ระยะเวลาจะไม่หยุด โดยจะนับจากวันที่ซอฟต์แวร์เริ่มทำงานไป1 ปี ไม่ว่าท่านมีทรัพย์สินในกระเป๋าเงินดิจิทัลเพียงพอต่อการทำงานของซอฟต์แวร์ หรือ ไม่


SABER CRYPTO AUTOTRADE มีผลกระทบเมื่อมีจำนวนสมาชิกมากขึ้นหรือไม่

 • ไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากSABER CRYPTO AUTOTRADE ปัจจุบันทำงานบน Binance Exchange ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดในโลก ซึ่งพบโอกาสในการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินตลอดเวลา


SABER CRYPTO AUTOTRADE มีเงื่อนไขการใช้งานอย่างไร

 • เงื่อนไขการใช้งานคือ เมื่อมีการเปิดการใช้งาน ของSABER CRYPTO AUTOTRADE ระบบจะทำการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินให้แบบอัตโนมัติ จนถึงเวลาที่กำหนด ตามเงื่อนไขของแต่ละ Package(นับตั้งแต่วันเปิดใช้งานซอฟต์แวร์)


ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยน API key ได้หรือไม่

 • ไม่สามารถเปลี่ยนได้ด้วยตนเอง ผู้ใช้งานจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนกำหนด API keyที่ใช้ในการเชื่อมต่อบัญชี ครั้งแรกอย่างถูกต้องละเอียดถี่ถ้วนก่อน การกำหนดเท่านั้นกรณี เกิดเหตุสุดวิสัยไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม ที่ทำให้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องการเปลี่ยน API key ใหม่ ผู้ใช้งานจะต้องแจ้งแผนกบริการลูกค้าและจ่ายค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนขอ API key ทุกครั้ง และจะมีค่าธรรมเนียมในการบริการจำนวน $50 หรือ 1,600 บาท


คำนิยาม

 • KYC ย่อมาจากคำว่า Know Your Customer คือ กระบวนการการรู้จักลูกค้าที่สามารถระบุตัวตน และพิสูจน์ตัวตนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน / ซึ่งข้อมูล KYC นีบริษัทที่ถูกกฎหมาย/ทำธุรกรรมทางการเงินอย่างถูกกฎหมายจำเป็นต้องใช้เพื่อตรวจสอบที่มาที่ไปของเงิน ตรวจสอบกลุ่มลูกค้าของบริษัท
 • API ย่อมาจาก Application Programming Interface คือ ช่องทางการเชื่อมต่อ ช่องทางหนึ่งที่จะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ผู้ให้บริการ API จากที่อื่นเป็นตัวกลาง ที่ทำให้โปรแกรมประยุกต์เชื่อมต่อกับโปรแกรมประยุกต์อื่น หรือเชื่อมการทำงานเข้ากับระบบปฏิบัติการ
 • สเตเบิ้ลคอยน์(Stablecoin) เป็นคริปโตเคอเรนซี่ประเภทหนึ่ง ที่สามารถคงมูลค่าไว้คงที่ได้ตลอดเวลา เป็นคริปโตที่ผูกกับสินทรัพย์ที่มีความคงที่ เช่น ทอง, น้ำมัน หรือ สกุลเงินตราปกติ ตรงข้ามกับคริปโตเคอเรนซี่ประเภทอื่นที่มีความผันผวนสูง ซึ่งปัจจัยในความผันผวนของเหรียญต่างๆ ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยเช่นระยะเวลาการทำธุรกรรม จำนวนอุปสงค์อุปทานแต่สเตเบิ้ลคอยน์นั้นไม่ได้ รับผลกระทบจากปัจจัยนั้นหรือได้รับผลกระทบน้อย


Saber Softwars Trade Cryptocurrency

The robot is based on a trade that runs 24hour to collect price data from the crypto exchange of each on Binance.

Contact